Σε αναμονή

Bianca ZAWF

03.07.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Billie (one of the 5 box pups)

03.06.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/2018 (κατ' εκτίμηση)

Tzena

21.05.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Biondo

19.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/16 (κατ' εκτίμηση)

Bracken (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Bonsai (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Ringo

17.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 15/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

B B Boy

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/7/16 (κατ' εκτίμηση)

Harry ZW

12.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1,6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Pablo

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/15 (κατ' εκτίμηση)

Chuck

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Beauty

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/20013 (κατ' εκτίμηση)

|