Σε αναμονή

Sandra (one of the ditch pups)

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Cider ZW

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Sandal

17.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 27/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Missy

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Bicca

19.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 9/1/2016 (κατ' εκτίμηση)

Miss Lizzy

10.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

|