Σε αναμονή

Bella Z

16.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

Harry Royal family pup

29.09.2017

Είδος: Άλλο

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Emerald (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Minnie from the Disney club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

|