Υιοθεσίες

Bracken (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Bluebell (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Bonsai (one of the bucket babies)

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/9/17 (κατ' εκτίμηση)

Chicco

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 7/8/2017 (κατ' εκτίμηση)

Holly

05.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/12/16 (κατ' εκτίμηση)

Nicole

04.02.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/17 (κατ' εκτίμηση)

Fletcher

25.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/12/15 (κατ' εκτίμηση)

Balsy

15.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/17 (κατ' εκτίμηση)

Lara ZW

15.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/14 (κατ' εκτίμηση)

Flossy

06.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/7/17 (κατ' εκτίμηση)

Bandit (one of the KTEL pups)

04.01.2018

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/10/17 (κατ' εκτίμηση)

Laika (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Zambia (Dopi's pup)

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Bingo

18.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/17 (κατ' εκτίμηση)

Ringo

17.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

bamse

14.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Cadbury

10.11.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Eclipse

21.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/5/17 (κατ' εκτίμηση)

Thelma

20.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2013 (κατ' εκτίμηση)

Dopi

20.10.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Lizzie, Loyal family pup

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Henry (Royal family pup)

29.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/17 (κατ' εκτίμηση)

Jacks

15.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Woolfie

06.09.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/14 (κατ' εκτίμηση)

Zoe ZF

25.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/11/2012 (κατ' εκτίμηση)

Angela

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Jet (bus station pup)

22.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Pepe

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Tina

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Tessa one of the ditch pups

14.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/6/17 (κατ' εκτίμηση)

Wish

13.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 29/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Freddie ZW

07.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 24/5/15 (κατ' εκτίμηση)

Maurito

01.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Melanie

01.08.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Sissi

28.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/6/2017 (κατ' εκτίμηση)

B B Boy

27.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/7/16 (κατ' εκτίμηση)

Sakis

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Lisa ZW

04.07.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/5/2017 (κατ' εκτίμηση)

Thelma

24.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/13 (κατ' εκτίμηση)

King Boo

04.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Strong

04.06.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/4/17 (κατ' εκτίμηση)

Donna C

09.05.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/2/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bobby

30.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/1/2013 (κατ' εκτίμηση)

Elpida ZW

27.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Kenzo

25.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/3/2017 (κατ' εκτίμηση)

Ralf

23.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/2/2017 (κατ' εκτίμηση)

Agapi

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Hara

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/11/2016 (κατ' εκτίμηση)

Dodo

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/3/2011 (κατ' εκτίμηση)

Gigi

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/4/15 (κατ' εκτίμηση)

Samie

22.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 25/1/17 (κατ' εκτίμηση)

Ruby (one of the crate pups)

21.04.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/2/17 (κατ' εκτίμηση)

Berry

29.03.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/3/2014 (κατ' εκτίμηση)

Bianca ZF

28.03.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/15 (κατ' εκτίμηση)

Lazo from the Disney club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Huey from the Disney Club

27.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 19/1/2017 (κατ' εκτίμηση)

Takis

14.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/10/2016 (κατ' εκτίμηση)

Harry ZW

12.02.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1,6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bicca

19.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 9/1/2016 (κατ' εκτίμηση)

Rio

08.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/4/16 (κατ' εκτίμηση)

Belle

06.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/16 (κατ' εκτίμηση)

Bouko

02.01.2017

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/ 9/2014 (κατ' εκτίμηση)

Sugar

06.12.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Reena ZF

21.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pipis

10.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 10/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Role

10.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/7/2016 (κατ' εκτίμηση)

Thekla

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Froso

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 5/8/2016 (κατ' εκτίμηση)

Pablo

08.11.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/10/15 (κατ' εκτίμηση)

Twilight

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 15/5/2016 (κατ' εκτίμηση)

Sassa

11.09.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 12/12/2015 (κατ' εκτίμηση)

ΒΙΒΙ

28.06.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Bill

21.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/11/2013 (κατ' εκτίμηση)

Rocco

16.05.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 10/12/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lauren

31.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 1/11/2015 (κατ' εκτίμηση)

Meli

29.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Minie Zw

15.03.2016

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: (κατ' εκτίμηση)

Chuck

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Beauty

24.10.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/20013 (κατ' εκτίμηση)

Sinet

30.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 15/10/2012 (κατ' εκτίμηση)

Oscar Zw

30.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 20/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Freda

20.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 20/8/2015 (κατ' εκτίμηση)

Ursus

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Riggo

10.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 1/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Sonn

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/6/2012 (κατ' εκτίμηση)

Zaira ZW

04.09.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/10/2014 (κατ' εκτίμηση)

Lady

25.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Κουτάβι

Ημ. γέν.: 3/6/2015 (κατ' εκτίμηση)

Boogie

07.08.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 10/1/2014 (κατ' εκτίμηση)

Elias

27.05.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 18/3/2015 (κατ' εκτίμηση)

Liza

11.01.2015

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 1/12/2012 (κατ' εκτίμηση)

Dollar

23.10.2014

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 2/6/2014 (κατ' εκτίμηση)

Calypso

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 06/08/2012 (κατ' εκτίμηση)

Wizzard

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 10/07/2013 (κατ' εκτίμηση)

Makis

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μικρό

Ημ. γέν.: 07/15/2013 (κατ' εκτίμηση)

Albert

29.12.2013

Είδος: Γάτα

Φύλο: Αρσενικό

Μέγεθος: Μεσαίο

Ημ. γέν.: 06/03/2013 (κατ' εκτίμηση)

Fenia

27.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/12/2011 (κατ' εκτίμηση)

Tula

01.12.2013

Είδος: Σκύλος

Φύλο: Θηλυκό

Μέγεθος: Μεγάλο

Ημ. γέν.: 01/05/2013 (κατ' εκτίμηση)

|